• علیرضا نیکوایی

  کاربر
  بهمن ۲۷, ۱۳۹۶ در ۳:۲۱ ق.ظ


  الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. شمع اول نزولی و پر قدرت. شمع دوم با شکاف(گپ) نزولی آ غاز شده.

  (یا پایین تر از Closeکندل قبلی باز شده).و بدنه آن می تواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد.
  شمع سوم یک شمع صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است.(یا بالاتر از Open کندل قبلی باز شده)
  . این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.