• احمدرضا فراهانی

  کاربر
  بهمن ۲۶, ۱۳۹۶ در ۱۲:۰۳ ب.ظ

  در این الگوی نافذ شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم در شمع اول بدنه قرمز (نزولی) و شمع دوم بدنه سبز(صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه اغازین شمع قبلی می بینیم.
  نقطه آغاز شمع دوم با شکاف نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است
  این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد
  نکته: یک الگوی نافذ ایده آل الگوی است که بدنه کندل صعودی آن بیشتر از نصف کنل قرمز(نزولی)قبل خود نفوذ کرده باشد

  و پایین تر از Lowروز قبل باز شده باشد.