تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی فارکس معامله گران Forex می توانند از تقویم اقتصادی به عنوان یکی از بهترین ابزار تجاری استفاده کنند. کافی است در روز 1…