بورس جهانی چیست

بورس جهانی چیست و شامل چه بازارهایی می شود؟

انواع بازار بورس جهانی

۱- بازار سهام (Stock Market) بازار سهام یکی از نو‌ع‌های بورس جهانی به حساب می‌آید و به عبارتی این بازار، بازاری است که معامله گران با سرمایه گذاری و خرید سهم یا سهامی از یک شرکت یا مجموعه ا