• معرفی اندیکاتور TwinsRSI

 • fx

  کاربر
  مهر 7, 1397 در 10:00 ق.ظ

  دوقلوهای RSI
  این نوسانگر مبتنی بر RSI است.

  تنظیمات:

  قیمت – قیمت کاربردی. مقادیر ممکن: PRICE_CLOSE – بستن قیمت؛ PRICE_OPEN – قیمت باز؛ PRICE_HIGH – قیمت بالا؛ PRICE_LOW – قیمت پایین؛ PRICE_MEDIAN – قیمت متوسط، (بالا + کم) / ۲؛ PRICE_TYPICAL – قیمت معمول، (بالا + پایین + نزدیک) / ۳؛ PRICE_WEIGHTED – قیمت بستن قیمت (بالا + پایین + نزدیک + نزدیک) / ۴.
  RSI_PERIOD – دوره محاسبه برای محاسبه شاخص.
  K – نسبت دینامیک.
  حالت – روش میانگین مقادیر ممکن: SMA – ساده؛ SMMA – صاف

برای پاسخ به سیستم وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته ها ژوئن ۲۰۱۸
اکنون