• امیر حسین

  کاربر
  دی 9, 1399 در 3:45 ق.ظ

  ویژگی های اکسپرت مارتینگل فارکس
  اکسپرت مارتینگلی که در این مقاله ارائه می دهیم ورژن جدید اکسپرت knux است که به کمک اندیکاتورهای ADX، CCI، RVI و WPR وارد معامله می شود. استراتژی مارتینگلی است که کد پایه آن توسط ماتیوس آلمانی طراحی شده است. همچنین این اکسپرت مارتینگل در تمام تایم فریم ها می تواند معامله کند.

  برای بهینه سازی می بایست از طریق زیر عمل کنید:

  دریافت این اکسپرت با تنظیم

  Set only ADX Strategy to “true”, the WPR-Strategy “false”;
  Optimize “Main signal” settings and ADX Strategy settings;
  ADX Strategy set to “false” and WPR-Strategy on “true”;
  Optimize “WPRSignal” Settings;
  Now, ADX Strategy and WPR Strategy set to “true” and lets Trade!!!

  اکسپرت مارتینگل رایگان دیگر