• fx buy

  کاربر
  اسفند 1, 1396 در 1:00 ب.ظ

  کندلی نزولی بدون سایه بالای وپایینی .

  .نکته : نشان از قدرت فروشنده ها می باشد.

  کندلی صعودی بدون سایه بالای وپایینی .

  نکته: نشان از قدرت خریدارها می باشد.