• حسین اسدی

  کاربر
  اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ۲:۳۶ ب.ظ

  Three Bar Reversal چه شکلی است؟

  شکل ظاهری نوع صعودی این الگو به ترتیب زیر است:

  ۱-یک کندل نزولی

  ۲-یک کندل دارای Lower High و Lower Low می باشد.

  در واقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و در عین حال سایه پایینی این کندل نیز

  از Low کندل قبلی پایین تر می باشد.

  ۳-یک کندل صعودی که Low آن بالاتر از Low کندل دوم است. کندل سوم همچنین بالاتر از High کندل دوم

  بسته می شود.

  شکل ظاهری نوع نزولی این الگو نیز به شرح زیر است:

  ۱-یک کندل صعودی

  ۲-یک کندل دارای Higher High و Higher Low می باشد.

  در واقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و در عین حال سایه پایینی این کندل نیز از

  Low کندل قبلی بالاتر می باشد.

  ۳-یک کندل نزولی که High آن پایین تر از High کندل قبلی باشد و زیر Low کندل قبلی بسته شود.