• fx buy

    کاربر
    بهمن ۲۹, ۱۳۹۶ در ۹:۳۴ ق.ظ

    Spinning Top راس چرخان : کندلی با سایه های بلند در اطراف بدنه کوتاه.

    نکته: کندلی با بدنه اصلی کوچک نشان از یک تقلا بین بالا برنده وپایین آورنده ها است .

    راس چرخان در ساختار Hamer . Evening Star . Morning Star نقش دارند.