• کاربر ناشناس

  کاربر خارج شده از سایت (مهمان)
  بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ در ۹:۱۸ ق.ظ

  الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر میکند .

  شمع اول بدنه قرمز(نزولی)دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیتی ندارد اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده

  سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

  الگوی هارامی نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.

  شمع اول بدنه سبز (صعودی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارد .

  اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدود سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

  نکته: در واقع Harami کندلی است با یک بدنه اصلی کوچک که در وسط بدنه اصلی نسبتا قوی روز قبل قرار می گیرد.

  معنی Harami یک کلمه قدیمی ژاپنی است به معنی باردار یا آبستن کندل استیک بلند کندل مادر است و کندل کوچیک شکل گرفته درون آن بچه یا جنین اوست.