پاسخ به: پین بار چیست؟

#54777
Avatarhosein
مشارکت کننده

این الگو نقطه چرخش بازار را نشان می دهد. در مقایسه با سایر الگوها بازگشتی، این الگو حالت

محافظه کارانه تری داشته و با سه کندل سعی در مجاب کردن تریدرها دارد. در این الگو از کندل سوم

برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

بالای آخرین کندل الگوی Bullish Three-Bar Reversal اقدام به خرید می کنیم.

پایین آخرین کندل الگوی Bearish Three-Bar Reversal اقدام به فروش می کنیم.

X