پاسخ به: پین بار چیست؟

#54773
Avatarhosein
مشارکت کننده

Two-bar Reversalچه شکلی است؟
این الگو توسط دو کندل قوی که در جهت مخالف یکدیگر بسته شده اند تشکیل می شود.

نوع صعودی این الگو، ترکیبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) تشکیل می شود.

(Bullish Two-bar Reversal)

نوع نزولی این الگو کاملا متضاد حالت صعودی آن است. یعنی کندل صعودی در ابتدا می آید و بعد از آن

کندل نزولی ظاهر می شود. (Bearish Two-bar Reversal

X