پاسخ به: پین بار چیست؟

#54769
Avatarhosein
مشارکت کننده

Outside Bar چه شکلی است؟
این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی (الگوی شماره هشت: Inside Bar) است.

در این الگو، این کندل دوم است که باید کندل اول را به صورت کامل پوشش دهد.

در واقع کندل دوم باید دارای High و Low هایی بالاتر از High و Low های کندل اول باشد.

X