پاسخ به: آموزش کندل استیک

#54217
Avatarfx
مشارکت کننده

http://www.onlinetradingconcepts.com/images/candlesticks/WindowsWMTsupresist.gif

یک پنجره در یک حرکت روبه بالا یک صعود مجدد را بیان می کند. همانطور این پنجره می تواند یک مانع برای برگشتی به عقب باشد

اگر حرکت به عقب پنجره را ببندد و فشار فروش بعد از بسته شدن پنجره ادامه یابد .

باید گفت که روند صعودی قبل به پایان رسیده است در مسیر نزولی هم به همین منوال است.

X