پاسخ به: آموزش کندل استیک

#54215
Avatarfx
مشارکت کننده

ژاپنی ها به فاصله Window می گویند بنابراین وقتی غربی ها می گویند Filling In The Gap ژاپنی ها می گویند.

پنچره بسته شد ( Closing The Window )
یک پنجره فاصله است میان دو قسمت High و Low در دو Session متوالی به عبارتی یک پنجره فاصله است که در آن

هیچ کجای دو کندل متوالی یکدیگر را تمس نکرده باشند.

X