پاسخ به: آموزش کندل استیک

#53951
Avatarfx
کاربر

کندلی نزولی بدون سایه بالای وپایینی .

.نکته : نشان از قدرت فروشنده ها می باشد.

کندلی صعودی بدون سایه بالای وپایینی .

نکته: نشان از قدرت خریدارها می باشد.

X