پاسخ به: آموزش کندل استیک

#53845
Avatarfx
مشارکت کننده

این الگو : کودک رها شده صعودی ( Bullish Abandoned Baby ) در بازار مبادلات ارزی خیلی کم بوجود می آید .

در انتهای روند نزولی پس از یک شمع نزولی قوی . شکافی نزولی تا شمع بعدی بوجود می آید . شمع بعدی به صورت ستاره دوجی بسته می شود

وفاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است . با صعودی بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می آید.

X