پاسخ به: آموزش کندل استیک

#53199
Avatarfx
مشارکت کننده

الگوی Tweezer Top از دو یا چند کندل استیک تشکیل می شود با قیمت های High منطبق با هم یعنی وقتی قیمت های High با

هم در یک سطح باشد.

نکته : الگوی Tweezer Top می توانند از بدنه های اصلی .سایه ها و یا حتی دوجی ها ساخته شوند.

X