پاسخ به: آموزش کندل استیک

#51296
Avatarfx
مشارکت کننده

الگوی Tweezer Bottoms از دو یا چند کندل استیک تشکیل می شوند با قیمت های Low منطبق با هم آنها به این دلیل انبرک نامیده می شوند .
چرا که به دو چنگک یا انبر یا قیچی شبیه هستند .
نکته: در یک بازار نزولی یک تک انبری Tweezers Bottm وقتی قیمت های Low باهم در یک سطح باشند شکل می گیرد .
این الگو می تواند از بدنه های اصلی .سایه ها ویا حتی دوجی ها ساخته شوند.

نکته: یک Tweezer در Session های نزدیک به هم یا متوالی اتفاق می افتد . همچنین یک علامت معکوس حیاتی واساسی نیست .
این الگو بعد از یک حرکت طولانی اهمیت دارد.

X