پاسخ به: آموزش کندل استیک

#51216
Avatarfx
مشارکت کننده

الگوی سه کلاغ سیاه Three Crows : آنها باید درپایین روز یا نزدیک به پایین روزشان بسته شوند (بدون سایه پایینی یا خیلی کوتاه)

قیمت Open هر کدام از آنها باید داخل بدنه اصلی روز قبل باشد .

اولین کندل سیاه باید زیر کندل سبز (صعودی) قبل شکل گرفته باشد.

X