پاسخ به: آموزش کندل استیک

#35281
Avatarfx
کاربر

الگوی Dragonfly Dogi (سنجاقک) الگوی دیگری از خانواده دوجی که قیمت آغاز و پایانش یکسان می باشد .

سایه پایینی بلند ( LowerShadow)) و نداشتن سایه بالای یا بسیار کوتاه بودن سایه بالای از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد

X