پاسخ به: آموزش کندل استیک

#34884
Avatarfx
کاربر

این الگو (پوشاننده نزولی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است . که در انتهای روند صعودی تشکیل می شود .

کل بدنه قرمز (نزولی ) شمع دوم . بدنه شمع اول سبز (صعودی) را پوشش می دهد اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد . ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند نزولی می دهد

  • این پاسخ 2 سال، 8 ماه پیش توسط fx اصلاح شده است.
  • این پاسخ 2 سال، 8 ماه پیش توسط fx اصلاح شده است.
  • این پاسخ 2 سال، 8 ماه پیش توسط fx اصلاح شده است.
  • این پاسخ 2 سال، 8 ماه پیش توسط fx اصلاح شده است.
  • این پاسخ 2 سال، 8 ماه پیش توسط fx اصلاح شده است.
  • این پاسخ 2 سال، 8 ماه پیش توسط fx اصلاح شده است.
  • این پاسخ 2 سال، 8 ماه پیش توسط fx اصلاح شده است.
X