تایید سفارش فروش پرفکت مانی به ما

مشتری عزیز ثبت سفارش فروش پرفکت مانی شما

با موفقیت انجام گردید

پرداخت ریال به شما

ریال شما بین ده دقیقه تا دو ساعت بعد به کارت شتاب شما واریز میشود و ثبت سفارش فروش تکمیل می گردد 

jacket-banknote-education-dollar-wealth_1134-1270.jpg

موجودی کیف پول شما برای خرید ارزهای الکترونیکی [edd_wallet_value] می باشد 

موجودی کیف پول شما برای خرید محصولات فروشگاه  می باشد
 
X