دسته : معاملاتی

تقویم اقتصادی

 

  ثانیه شمار خبرهای مهم اقتصادی خبر ها کاملا اتوماتیک میباشد و ثانیه ها به صورت معکوس به لحظه خبر نزدیک میشوند از منوی تنظیم ساعت تهران رو انتخاب کنید low خبر کم اهمیت  medium خبر مهم   high خبر خیلی مهم Powered by Myfxbook.com #نمای آنلاین ارز های جهانی # نمودار آنلاین اونس طلا قوی # ساعت باز شدن بازار جهانی

ادامه مطلب
دسته : معاملاتی

تجربیات من

 

 تجربه یک و دو تجربه سه و چهار تجربه پنج و شش تجربه هفت و هشت تجربه نه و ده تجربه یازده و دوازده تجربه سیزده و چهارده تجربه پانزده و شانزده تجربه هفده و هیجده تجربه نوزده و بیست تجربه یک و دو   تجربه سه و چهار   تجربه پنج و شش   تجربه هفت و هشت   تجربه نه و ده   تجربه یازده و دوازده   تجربه سیزده و چهارده   تجربه پانزده و شانزده   تجربه هفده و هیجده   تجربه نوزده و بیست  …

ادامه مطلب
X