تعرفه آگهی تبلیغاتی

تعرفه آگهی 40 هزارتومان ماهیانه میباشد و در همه صفحات به نمایش در می آید

لطفا تبلیغ خود را از طریق فرم زیر ارسال و پرداخت نمایید

عکس تبلیغی شما در همه صفحات به مدت یکماه نمایش داده می شود.

ارسال عکس آگهی

 
X